); ga('send', 'pageview');

YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE

MERKITYKSELLISYYTTÄ, MOTIVAATIOTA
JA SITOUTTAVAA MUUTOKSEN HALLINTAA

Cocomindin yritysvalmennukset käsittävät niin tiimien ja organisaatioiden valmennukset, avainhenkilöiden coachaukset kuin puhuja-kouluttajan palvelut henkilöstö- ja sidosryhmätilaisuuksissa. Fokus on muutoksessa ja sen hallinnassa.

Muutos luo usein jännitteitä tiimeissä ja organisaatioissa vaikeuttaen niiden läpivientiä. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa tarjoaa runsaasti työkaluja, jotka auttavat kaikkia osapuolia sopeutumaan ja sitoutumaan tarvittaviin toimenpiteisiin. Eikä vain sopeutumaan vaan myös luomaan uusia! Cocomindin valmennuksissa parannetaan vuorovaikutusta ja keskusteluyhteyttä sekä luodaan siltoja ja ratkaisuja, joiden avulla yrityksen on mahdollista saavuttaa tavoitteitaan.

Kaikki yritysvalmennukset organisoidaan aina vastaamaan yrityksen toiveita ja tarpeita.

Tiimeille ja organisaatioille

ONGELMISTA RATKAISUIHIN

 • Henkilöstötyytyväisyystutkimuksen tulokset vihjaavat muutoksen tarpeesta?
 • Edessä oleva organisaatiomuutos herättää vastustusta?
 • Henkilöstön sitoutuminen yrityksen tavoitteisiin mietityttää?
 • Ogranisaatiossa on paljon uupumistapauksia?
 • Yrityksen toimintatapoja tulisi muuttaa, mutta miten?

Ratkaisukeskeisessä yritysvalmennuksessa suunnataan katseet muutostoiveisiin ja ratkaisumahdollisuuksiin. Se osallistaa ja sitouttaa muutoksen osapuolia ottaessa heidät kaikki mukaan prosessiin. Sen myötä organisaatiossa olemassa olevat voimavarat tulevat tunnistetuiksi ja hyödynnetyiksi. Se myös luo uusia, kannustavia, arvostavia toimintatapoja. Toisaalta se rohkaisee tekemään suunnanmuutoksia tilanteissa, kun olemassa olevat ratkaisut eivät enää toimi.

Muutokseen ja sen hallintaan keskittyvät yritysvalmennukset mukautuvat asiakasyrityksen tilanteen ja toiveiden mukaan. Usein yhdenkin valmennuskerran aikana päästään hyvään alkuun. Toisinaan suositellaan useampia kokoontumiskertoja, jonka aikana yhdessä mietityt, uudet toimintatavat ehtivät juurtua.

Yksilöille yrityksissä

Coaching

Henkilöstön coaching auttaa jokaista yrityksessä ja organisaatiossa toimivaa löytämään oma potentiaalinsa. Coaching vahvistaa heidän itsetuntemustaan ja auttaa tunnistamaan olemassa olevia voimavaroja. Se on hyödyksi silloin, kun henkilö kokee motivaatio-ongelmia, etsii omaa merkitystään organisaatiossa – tai kun yritys haluaa auttaa hänet uusille urille. Coachingin avulla voidaan etsiä myös uusia työskentely- ja ajatusmalleja, kehittymissuuntia. Erityisesti se on hyödyksi uupumisen partaalla toimiville, jolloin fokus on omien toimintamallien tarkastelussa.

Henkilökohtaisesti tai ryhmässä

Coaching voidaan toteuttaa joko asiakasyrityksen tiloissa, Cocomindin tiloissa Helsingin Kulosaaressa tai etäyhteyden avulla. Usein 1-5 tapaamista /coachattava henkilö riittää muutoksen toteutukseen. Tilanteesta riippuen coaching voidaan toteuttaa myös ryhmässä, jolloin jokainen osallistuja työstää omaa tilannettaan, mutta toistensa tukemana.

YLEISÖLLE

PUHUJA | KOULUTTAJA

Puhujana ja kouluttajana johdattelen kuulijoita inspiroivalla ja oivalluttavalla tavalla sovittuun teemaan. Käytännönläheisten esimerkkien lisäksi esitän myös aina kysymyksiä ja annan työkaluja, joiden avulla kukin voi omaa tilannettaan pohtia. On sitten kyse lyhyestä johdannosta aiheeseen, kokemusasiantuntijan tarinasta tai laajemmasta koulutuskokonaisuudesta, sisältö mietitään aina erikseen kuulijoiden mukaan.

Suosittuja aiheita ja teemoja:
 • Ratkaisukeskeisyys toimintatapana – miksi ratkaisukeskeisyys auttaa yrityksiä saavuttamaan tavoitteita?
 • Motivaatio – mistä se koostuu, mistä sitä saa lisää?
 • Merkityksellisyys on uusi musta – merkityksellisyyden kokemus on onnellisuudenkin taustalla, onnellinen työntekijä on puolestaan hyvä työntekijä.  Mitä ajatella merkityksellisyyden vaatimuksesta?
 • Tunteet työpaikalla – tunteet ovat luovuuden lähde ja osa inhimillisyyttä, mutta miten suhtautua niihin työympäristössä.
 • Yrittäjyys
 • Uupumus  – mihin se johtaa, miten sitä estää?

Cocomind | Maarit Jantunen | maarit@cocomind.fi | p. 040 583 0939 | Helsinki | y-tunnus: 2055175-8 |
Facebookissa: @oivalluttaja |  Instagramissa: @oivalluttaja

KERRO VALMENNUKSISTA:
Tällä sivustolla käytetään evästeitä, joiden tehtävänä on parantaa sivuston käyttökokemusta. Lue lisää evästeistä ja tietosuojasta.
Hyväksyn