); ga('send', 'pageview');

UUPUMUS JA SEN EHKÄISY

INHIMILLINEN TYÖYHTEISÖ

JA MITEN SE TEHDÄÄN

... jotta uupumusta ei enää olisi.

Minä uskon, että muutos lähtee yksilöistä, mutta se toteutetaan yhdessä. Ajattelen myös, että jos me todella haluamme muuttaa (työ)maailmaa paremmaksi ja poistaa esim. uupumusta, on huomioitava kaikki mahdolliset näkökulmat, jotka siihen vaikuttavat.

Esimerkiksi työtyytyväisyys ei ole vain tarjottujen resurssien ja mahdollisuuksien, työympäristön ja sen sosiaalisten suhteiden summa. Siihen vaikuttaa olennaisesti se, missä tilanteessa kukin yksilö elämässään on ja miten hän kokee voivansa täyttää omia tarpeitaan. Siksi uupumus ei poistu vain esimiehiä kouluttamalla vaan auttamalla kaikkia organisaation toimijoita tuntemaan itsensä ja toimintatapansa paremmin. Tukemalla jokaista löytämään sen työn, jossa hän on parhaimmillaan.

En vain puhu siitä, miten uupumus tunnistetaan ja miten siitä toivutaan. Enemmänkin johdattelen ajattelemaan, mitä tulisi tapahtua, jotta sitä ei ilmiönä enää edes olisi.

Miten? Avainajatus on inhimillisyys ja ihmisten näkeminen ihmisinä.

TYHY-PÄIVÄN OHJELMA | 1-3 PVÄN VALMENNUSKOKONAISUUS | ESIMIESTEN KOULUTUS | SEMINAARIPUHEENVUORO | AAMUN ALOITUS

MITÄ TIIMINNE TARVITSEE TOIMIAKSEEN PAREMMIN?

Lähdetään liikkeelle tilanteen kartoittamisesta kaikkia osapuolia kuunnellen: sekä tavoitteiden asettelijoita, eli esimiehiä ja yrityksen johtoa, että itse toimijoita. Käydään keskustelua yksilöiden ja yrityksen näkökulmasta. Kartoitetaan motivaatiotasot ja niihin vaikuttavat tekijät. Ja mietitään ratkaisuja – kokreettisia, sitouttavia ja tulosta tuottavia.

Valmennuksissa yhdistellään ryhmä- ja yksilötapaamisia, parikeskusteluja ja erilaisia tehtäviä tilanteen mukaan. Siksi myös valmennuksen laajuus vahvistuu vasta alkukartoituksen jälkeen.

Sopii myös uupumus-ongelman poistamiseen.

1-5 PVÄN VALMENNUSKOKONAISUUS | TYHY-PÄIVÄN OHJELMA
AVAINHENKILÖIDEN YKSILÖVALMENNUKSET

MILTÄ TUNTUISI OLLA OSA TUOTTELIASTA JA TOIMIVAA TIIMIÄ?

TOIMIVA TIIMI

Voi aiheuttaa työssä viihtymistä ja tuloksien ylittämistä.

MILTÄ TUNTUISI OLLA OSA TUOTTELIASTA JA TOIMIVAA TIIMIÄ?

TOIMIVA TIIMI

Voi aiheuttaa työssä viihtymistä ja tuloksien ylittämistä.

MITÄ TIIMINNE TARVITSISI, JOTTA SE TOIMISI?

Lähdetään liikkeelle tilanteen kartoittamisesta kaikkia osapuolia kuunnellen: sekä tavoitteiden asettelijoita, eli esimiehiä ja yrityksen johtoa, että itse toimijoita. Käydään keskustelua yksilöiden ja yrityksen näkökulmasta. Kartoitetaan motivaatiotasot ja niihin vaikuttavat tekijät. Ja mietitään ratkaisuja – kokreettisia, sitouttavia ja tulosta tuottavia.

Valmennuksissa yhdistellään ryhmä- ja yksilötapaamisia, parikeskusteluja ja erilaisia tehtäviä tilanteen mukaan. Siksi myös valmennuksen laajuus vahvistuu vasta alkukartoituksen jälkeen.

Sopii myös uupumus-ongelman poistamiseen.

1-5 PVÄN VALMENNUSKOKONAISUUS | TYHY-PÄIVÄN OHJELMA
AVAINHENKILÖIDEN YKSILÖVALMENNUKSET

OMAT VOIMAVARAT HYÖTYKÄYTTÖÖN

ITSEOHJAUTUVUUS

Voi aiheuttaa rakastumista itsenäiseen työskentelyyn.

OMIEN TOIMINTATAPOJEN TUNNISTAMISTA

Miten ohjaan ja johdan itseäni? Millaisia työkaluja käytän? Miten pääsen kompastuskivistä eteenpäin?  Miten voin vahvistaa itseni johtamista? Mitä itseohjautuva ihminen kaipaa tiimiltään ja esimiehiltään?

Itseohjautuvuus on minulla verissä. Jo ennen yrittäjyyttä olin hyvin oma-aloitteinen ja itsenäinen työntekijä. Tiimissä olen usein se, joka poimii langat käsiinsä. Se on minulle tuotteliain ja luontevin tapa toimia.

Kun itseohjautuvuus ei toimi, tuloksena on joko ylimääräisten töiden haalimista, yksityiskohtiin jumittamista tai aikaansaamattomuutta. Nuo kaikki olen itse kokenut ja kehittänyt erilaisia keinoja niiden ylittämiseksi. Vahva itsetuntemus ja oman toiminnan reflektointi auttaa.

Valmennuksessa opimme tunnistamaan ja vahvistamaan itselle luontaisia toimintatapoja. Vaikutamme omaan motivaatioomme ja hyödynnämme muutosprosesseja edistäviä työkaluja.

TYHY-PÄIVÄN OHJELMA | 1-3 PVÄN VALMENNUSKOKONAISUUS | ESIMIESTEN KOULUTUS | SEMINAARIPUHEENVUORO | AAMUN ALOITUS