MAARIT

LUOVA OIVALLUTTAJA
MULTIPASSIONATE YRITTÄJÄ
SISÄLLÖNTUOTTAJA

MULTITALENT | MULTIPASSIONATE | MULTIPURPOSE

Heti 14 vuoden yrittämisen jälkeen olen vihdoin valmis:myöntämään, että olen monitaituri, jopa -lahjakkuus. Että minulla on monta eri kiinnostuksen kohdetta. Alaa, joita edistää ja jolla toimia. Ja että elämässäni on useampia tarkoituksia. Enää en edes yritä löytää vain yhtä asiaa, jonka määrittäisin ydinliiketoiminnakseni tai paria palvelua, jotka kattaisivat kerralla koko tarjontani. Tapaani olla ja toimia sanotaan tulevaisuuden yrittäjyydeksi. Kaltaisiani kutsutaan tulevaisuuden tekijöiksi. Minusta se tulevaisuus on jo täällä!

Tällä hetkellä toimin ja toteutan eniten:

  • valmennuksia eli oivallutuksia, jotka tähtäävät oman elämän mielekkääseen rakentamiseen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen
  • sisällöntuotantoa sosiaalisiin medioihin ym. käytännön viestintää
  • tapahtumatuotantoa ja -järjestelyjä somistuksineen yhteistyössä Kauppakeskustapahtumien kanssa
  • kaikenlaista ongelmanratkaisua!

Näiden lisäksi mielenkiintoni riittää mielen ihmeiden tutkailuun ja sen pohdintaan, miten mielekäs ja merkityksellinen, jopa onnellinen elämä rakentuu. Rakastan valmistaa mekkoja kauniista kankaista, valokuvata valoa puiden välistä ja opiskella aina vain lisää.

UUPUMUKSESTA OMANNÄKÖISEEN ELÄMÄÄN

Minusta piti tulla jokin suuri johtaja, uranainen. Elämä päätti toisin. Yhteensä neljä koettua uupumusta ja pitkä taistelu masennuksen kanssa pakotti arvioimaan omia arvoja sekä ajattelu- ja toimintatapoja useaan kertaan uusiksi. Ne ovat opettaneet paljon itsensä kuuntelusta ja itselle merkityksellisen elämän rakentamisesta. Niiden myötä bisnesopit saivat antaa tilaa mielen hyvinvoinnille, itsetuntemukselle ja henkiselle kasvulle merkittävimpinä kiinnostuksen kohteinani.

Uupumus johtuu – omaan kokemukseeni ja kuulemaani pohjautuen – aina siitä, että elää tavalla tai toisella omia arvojaan ja itseään vastaan. Siksi uupumuksesta toipuminen vaatii niin usein merkittävää elämänmuutosta. En kuitenkaan haluaisi puhua uupumuksesta ja siitä selviämisestä. Enemmänkin toivoisin, että koko ilmiötä ei olisi olemassa. Jotta se olisi mahdollista, tulisi suhtautumisemme työhön, sen tekemisen tapoihin ja omaan osaamiseemme muuttua. Meillä on lupa vaatia työltä merkityksellisyyttä ja mahdollisuutta omien vahvuuksiemme käyttämiseen. Sen lisäksi on hyvä tiedostaa se, mikä on itselle oikea tapa toimia. Tehokkuus ja kehitys eivät synny kelloa katsomalla vaan flown mahdollistamalla.

MERKITYKSELLISYYS | LUOVUUS | KEHITTYMINEN | FLOW

Roolien ja toimien moninaisuudesta huolimatta minulla on monia johtolankoja elämässäni:

Merkityksellisyys – en kykene antamaan parastani, jos en näe merkitystä toiminnassani. Se voi olla hyvinvoinnin vahvistamista, yritysten toimintaedellytysten luomista, elämyksien tarjoamista tai uusien näkökulmien avartamista. Merkitys syntyy siitä, että tuotan toimillani myös muille hyvää.

Luovuus näyttäytyy tekemisissäni erityisesti ongelmanratkaisuna, mutta myös itseni toteuttamisena, siis omien taitojeni monipuolisena käyttämisenä. Ja tähän haluan rohkaista kaikkia: osaat ja voit, jos vain haluat – loppukin on opittavissa!

Kehittyminen on seurausta luovuudesta, mutta se on myös muutoksen positiivinen lieveilmiö. Minulle on luontevaa pohtia, miten voimme tehdä asioita vielä paremmin, sujuvammin ja mielekkäämmin.  Itseensä tutustuminen ja itsetuntemuksen syventäminen tuo myös mukanaan kehittymistä. Ja aina voi opiskella jotain. Muutos on minulle polttoaine, ei taakka. Kaikki kokematon on vain hyvä mahdollisuus oppia lisää. Ehkä siksi minun sanotaan olevani parhaimmillani äkkinäisissä, nopeaa ongelmanratkaisua vaativissa tilanteissa tai ns. hypätessäni kylmiltään syvään päätyyn.

Flow on tila, jossa kaikkein mieluiten työskentelen. Se kätkee sisäänsä kaikki yllä mainitut. Lisäksi se on tunne, joka valtaa koko kehon ja mielen. Sen kosketuksessa omanarvontunne on voimakkaimmillaan. Jos se minusta olisi kiinni, me kaikki työskentelisimme usein flowssa. Siksi haluan rohkaista ihmisiä kuuntelemaan omia toiveitaan ja tarpeitaan, käyttämään vahvuuksiaan ja etsimään sellaiset tehtävät ja työskentely-ympäristöt, jotka tukevat flown saavuttamista.

Minulle multipassionate-yrittäjyys on kaiken tämän mahdollistaja. Sitä tukee tietty suunnittelemattomuus ja intuitiivisyys: mitä useammin heittäydyn inspiraation viemäksi, sitä paremmin voin ja sitä parempia lopputuloksia saan aikaan. Se vaatii luottamusta omiin taitoihin ja oivallusten virtaan.

SIVUSTO

Tämä sivusto rakentuu blogin ympärille. Sen avulla on helpointa kertoa omasta muuttuvasta mielenmaisemasta, monipuolisesta osaamisesta ja moninaisista kiinnostuksen kohteista. Puhua niin itsetuntemuksesta kuin luovuudesta. Joskus käytännön toimistakin. Kaiken taustalla on rohkaista myös sinua löytämään se oma tapasi toteuttaa itseäsi ja rakentaa elämääsi niin, että voisit siinä mahdollisimman hyvin. Merkityksellistä on nykytilan tunnistaminen ja hyväksyminen. Sillä ne tarjoavat loppumattoman oivallusten lähteen. Sen lisäksi, että niiden takana piilee mielenrauha.

Kiitos, että olet mukana matkallani!